تو هم شنیده ای  ؟؟؟

می گویند

                 خوب می نویسم

حالا فرض کن عـــــــــــاشق هم بشوم

نع !!!

              تو مرد این معجزه نیستی ...  ( جوجوگانه / نیستی )