نه اون قد و نه اون بالا
نه این چشما
نه اون شعرا
نه دستاتو
نه این حرفا
نه قصر نور و آینه
نه اون رقص ِ توی رویا
نه اون رسمی که مرسومه
نه این بیدل ترین شیدا
نه حتی عشق
فقط یک چیز
فقط یک حرف
فقط یک جمله ی ساده " رفیقم باش "
 
پناهم نه
یارم نه
فقط با من
برای من
کنار اینهمه دیوار
کنار اینهمه حرفی که من رو میکِشه بر دار
برای یاس ِ تنهایی
برای دختر ِ بی اشک و لالایی
 
برای من
رفیقم باش ....

 

مخاطب نوشت : نمی دونم ازت بترسم یا دلم برات بسوزه ... همونقدری که نمی دونم رفیقم بودی یا نارفیقم .