هم پیاله ی روزهای خوشبختی !

هم نشین لحظه های بی باد و تنهایی !

به من فکر نکن

گریه ام میگیرد

بی تو

       بی شک

                   دنیا یک خیال کوچک را کم می آورد .

اما

    به من فکر نکن

بعد از تو

صدایم را دار خواهم زد

دیگر جام هم نمی نوشم

اما

 تو به من فکر نکن

من ؛ تاوان بی کسی هایم را خواهم داد

تو ؛ بوسه های شیرین خواهی گرفت

و روزگار دوباره از پس تنهایی های غمگینم طلوع خواهد کرد .

مسافر کوچکم

آخرین بازمانده اصالت قبیله

به من فکر نکن

من

به اندازه ی تمام شادی هایت می ارزم

تردید نکن

مرا بده و هلهله بخر

و دیگر به من فکر نکن ...

 

 

 

 


پ.ن : زندگی ِ من پر از مسافره ... هه !!! لبخند