1      بی تاب بی تابم

    روز ها  با سرعت  می آیند

    بی درنگ می روند. 

    به تقویم نگاه میکنم .

    زودتر از آنی که انتظارش را داشته باشم

                                                        

    سالروز میلاد عزیزت خواهد آمد

 

     میدانم

 

     ومن در جشن آمدنت چقدر تنهایم

 

     حتی سهمی از شادی یک تبریک

 

     از صمیم قلب

 

     از چشمان غرق در تبسم من

                                            به نگاه نجیب تو

 

                                                                  از آن من نیست

 

      اما

      من نیت کرده ام

      به یمن آمدنت

       نماز شکر بخوانم

 

                       قامت می بندم

                                                " قربه علی اله "

 

 

 

 

 

2   دلتنگ دلتنگم

 روزها چقدر دیر می آیند

  وقتی باید

           از پس هم بروند تا روی ماه تو

                                               از پشت آنها آفتابی شود.

 

 

 

 

 

3   سرمست سرمستم

 روزها میمانند و گذر نمیکنند

 حتی عقربه ها هم از حرکت باز می ایستند

 وقتی آفتاب نگاه تو

  بر من می افتد

                     حتی لحظه نیز میهمان خوشبختی هایم است.

 

 

 


فردا می آید ....