می ترسم

از شبی که باز

خیلی دیر به خانه برمیگردم

و اونی که توی آیینه هست را

دیگر

نشناسم ...

 

*******************************************

خودکشی

گاهی

چیزی نیست جز

" خود اشتغالی / پر اشتغالی "

کافیست حتی مجال ِ نفس کشیدن را هم از خودت بگیری

*******************************************

شاعر که نه

ساحر شاید

ولی بی شک

دیوانه که باشی

گوشه ی کاغذِ لیستِ کارهای نکرده ات

شعر می نویسی

چیزی شبیه همین ها ...

 

 

 

 


پ.ن: نوشتن اینها اینجا ضروری بود. شاید روز بعد مجال همین رو هم نداشته باشم ...

دلم تنگه خیلی چیزاس

دلم تنگ خیلیاس

دلم خیلی تنگه ... انگار هزار سال گذشته ...!