انگار عادت کرده

این دل ِ من

 

که هر از چند گاهی

جایی ، کسی ، ترانه ای را

با تو اشتباه بگیرد

و یک نفس شروع به دویدن کند

 

تا

خاصـیت

بی تاب ِ تو بودن َ ش

در روزهــــای  نبودنَ ت

از سَرَ م

نیافتد ...

 


پ.ن : بی توئی هستم من ...