به این مردم بگویید

" دوستت دارم " ؛ " به بسترم بیا " نیست

عشق یعنی

" خوابم را آشفته میکنی "

 

کاش میفهمیدید ...