این اولین متنیه که دارم برای وبلاگم ارسال میکنم
همیشه برای اولین ها هیجان زده میشم
الانم حسی شبیه این دارم
تولدت مبارک وبلاگ من

(این متن اول وبلاگ قبلیمه چون جمعش کردم دلم نیومد اینجا منتقلش نکنم)