صفر درجه ...

باید یه جایی باشه که آدم بره و فریاد بزنه :

دارم نقش بازی میکنم اینبار باورم نکنید لعنتیا ...

وگرنه یه عذابی هست مثه جذام میخوردت !

 

/ 1 نظر / 4 بازدید

این روح خسته هر شب جان کندنش غریزی‌ست.. لعنت به این خودآزار.. سیگار پشت سیگار..