خاکستری ...

حالا تو هرچقدر می خواهی بهانه بیار

اما

آسمانی که پرنده اش را در آغوش نمی گیرد

آبی نیست ...

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
راهب

اونم چه پــــــــــــــــــرنده ای پرستوووووووووووووووووو اصن آبی که هیچ ، دیگه آسمونم نیس والاع بغرعان [رویا]

راهب

[گل][قلب]