اگر ماشه را نمی چکاندی

اگر قید این زندگی را نمی زدم

از کجا میشد بفهمم، تفنگی که به سمتم گرفته ای خالیست... 

 

باید سقوط میکردم 

تا بفهمم 

مُردن در آغوش تو،  دیگر از ما گذشته است.... 

 

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
Mehran

فلسفت خیلی گیج کنندست غیر قابل درکه برام [لبخند]