تویی که تنهای منی ...

از میون 7 میلیارد جمعیت بشر روی زمین

مگه چند نفر مثل تو هست

که زبون ِ دل سرش بشه

که بفهمه

جواب ِ " میرمآ "  ، " خداحافظ " نیست ؛

باس بگه " باز بچه شدی ؟ شما خیلی بیخود کردی بری "

و دل ، خنک بشه . گرم بشه . پابند بشه

به بودن

به موندن

 

همین !

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
كاوه

كاش اين توي تو وجود داشت. يا بوجود بياد.