در را باز می گذارم
من از زندگی با یک سایه خسته ام 
آدمیزاد میخواهم
فقط بگو اگر مهمان آمد 
خیالت را کجا پنهان کنم که نبیند 
که نرود...
/ 1 نظر / 24 بازدید
Mehran

لطفا لینک رو پاک کن آبروم رفت[ابله][شرمنده]