باید شاعر بمیرم ...

شعر که نقاشی نیست عزیزِ من

به یاد من قابش کنی ُ به دیوار خانه ات بیاویزی ُ چشمانت را نوازش کند

اصلا مگر نشنیده ای تمام شاعران عالم دیوانه اند ؟


لطفی کن

جنون این روزهای مرا پایِ شاعرانگی ام بگذار

نوازش کردنت با من ...

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید