دلخند

 

 

 

پ.ن :   این نوشته تقدیم شد به دوستی که همیشه به من خیلی لطف دارهخیال باطل

 و من توی مدت کوتاه آشناییم ازش چیزای قشنگ زیادی یاد گرفتمخنثی

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

آدمک اخر دنیاست بخند آدمک مرگ همینجاست بخند آن خدایی که بزرگش خواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند فکر کن درد تو ارزشمند است فکر کن گریه چه زیباست بخند صبح فردا به شبت نیست که نیست تازه انگار که فرداست بخند راستی آنچه به یادت دادیم بر زدن نیست که درجاست بخند [گل]