/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا شکری

سلام دلبرکم [گل] چه زیبا با قلم سوخته ات می نگاری عزیزکم. نوای عاشق سرمدی سرداده ام بیا وبنگر[گل] با اسیر عشق دختر عمو بروزم. باده توفیقت به جام سارا شکری[گل]