زمستـــــــــان ...

" زمستان خود را چگونه گذرانده اید ؟ "

 

   شرط می بندم

              تمــــــام پرنده هــــــــا


                                            به عشق " بهار "  ...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
راهب

ما که رهگذریم از راه و پیش آمدهاش عشق میورزیم تو زمستون به عشق زمستون بودیم بهار هم عشق خودشا داره