بوم نقاشی

بخاطرم نیاور

دوستم نداشته باش

انکارم کن !

من ولی هنوز

در دل نقاشی هایم

کوبیده بر دیوار خانه ت

نفس میکشم ....

 / 2 نظر / 20 بازدید
راهب

حالا من یه چیز بگم میای میگی باز خودبرداشتی کرده[خنده][خنده] من که هیچی نمیگم اصن من خوابمممممممممم [خنده]

راهب

شب بخیر لرا[نیشخند]