امن مثل ِ ....

در دست های امن

در آغوش امن

نباید مُرد

نباید سوخت

باید زندگی کرد

باید نفس کشید

 

مگر

دیگر

این روزها

کجای دنیا اینهمه امنیت یکجا نصیب کسی می شود ؟!!!

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
مسافر سکوت

[خنده] محض سلام علیکتون