فلش بک

بیا به عقب برگردیم

پرنده ی عصیانی ِ زخمی را

دوباره در پناه دستهایت بگیر

اما اینبار

بجای مرحم ِ مهربانی هایت

مرا همانجا در آغوشت

بمیران

 

/ 0 نظر / 3 بازدید