تقصیر ...

تقصیر ِ هیچ کس نیست

اگر از " من "

بجای افسون ِ زیبایی ، دیوانگی را برگزیده م

تقصیر هیچ کس نیست

اگر بجای تخت و بخت و بستر و آشپزخانه

پرسه های پرندگی را برگزیده م

اصلا

تقصیر هیچ کس نیست

که نیستی و نبودی

فقط گاهی 

                یادت بیاید ، روزگاری را که تو هم می مُردی ...

 

همین !

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
راهب

هـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــی روزگــــــــــــــار [ناراحت]