آشتی کنون ...

به خوابم آمده بودند

گفتند

" همان مـــــردی که حرمش پناه کبوترآس

محرم صبوری ِ جوجه پرستوها هم هست "

به خانه اش رفتم

مهمان نواز و مهربان بود

حتی با من بی ایمان ...

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
راهب

ببین من 2-3 روز میرم دستم از دهکده جهانیتون کوتاه میشه چقدر مطلب جدبد میزاری آفرین بابا پر تلاش[گل] رفتی مشهد زیارت ؟؟؟؟؟؟ اگه رفتی که زیارتت قبووووووووووووووول باشه خانم[قلب] 2-3 کیلو زعفرون ما را رد کن بیاد [نیشخند]

راهب

خدا را شکر قبل مردن نیش باز شوما را هم دیدیم [خنده]