کابوس ِ واقعی ...

همه چیز از دستای یه سرباز شروع شد.

یا نه

یکشنبه : از مکالمه ی دو روز قبلش با یه دوست که بیشتر شبیه دعوا بود . دو ساعت تمام مکالمه برای خورد شدن و تکه تکه شدن چندباره ی دلم . اونشب به یومن م یا یه همچین چیزی زهر حرفایی که شنیدم رو فراموش کردم .

دوشنبه : قراری که خوشایند بود و دلم میخواست اتفاق بیوفته . اما تهوع و گیجی که نمی دونستم از کجا همه ی وجودم رو گرفته و می لرزونه .همه چیز خلاصه شد : تو گند زدی دخدر !

سه شنبه : پشت در دفتر دستایی که چونه ام رو محکم گرفتند صورت پهنی که داره سعی میکنه به صورتم نزدیک بشه . یونیفرم سربازی که لیبل اسمش خوانا نیست و من

با تمــــــــام توانم فقط جیغ کشیدم ...

وقتی دستش سرم رو رها کرد و به سرعت پله ها رو چندتا یکی فرار میکرد

انگار همه ی رمقم با همون جیغ بنفش از تنم درومد و روی پله ها ولو شدم

از همه ی عالم و آدم بخاطر اتفاقی که هیچ نقشی درش نداشتم خجالت زده بودم . و دلم میخواست فرار کنم ...

 

چهارشنبه : مثل روز قبلش به گریه گذشت به آمیتریپلیتن و اگزازپام ... تنها دردی که حس میکردم جای چهارتا سوزن سرمی بود که روز قبلش توی بیمارستان از دستم کشیده بودم و ورم کرده و کبود بودند ... با من نمی شد حرف زد ... فقط خواب و اشک!!!

 

پنج شنبه : مثل دو روز قبل . از فکر خوردن هرچیزی هم حس تهوع میگرفتم . با خودم مرور میکردم . تمام دست نوشته ها و عکس هایی که شاید به هر دلیل نمی خواستم بعد من دست کسی بیوفته همه توی همون حال گیج و منگی معدوم کرده بودم . خیالم از همه بابت راحت بود . اتاقم هم مرتب بود ... میخوابیدم تا شب برسه تا خیالم راحت باشه کسی بهم سرنمیزنه . گوشیم رو خاموش میکردم ... به مچ دستم نگاه میکردم ... به تیغ ... به اینکه با حمام فقط چند قدم فاصله دارم ... به اینکه موندم چه سودی داره و بعد من چی میشه .  زنگ میزدم یه بار به الهام یه بار به ریحانه  گریه میکردم نمی تونستم بگم چی تو سرم میگذره . سفارش میکردم . ازشون میخواستم باهام حرف بزنن . از گریه بی حال میشدم و گوشی رو قطع میکردم .

 

جمعه : یه نیرو توی وجودم انگار پا میگرفت . پاشو مبارزه کن . برای مردن همیشه وقت هست . ولی ازینکه روانی بشم و بستریم کنن میترسیدم . اونوقت دیگه حتی اگر می خواستم هم نمی تونستم تمومش کنم . خودم رو زنجیر شده به تخت تصور میکردم . خودمو غرق در خون کنار حمام ... بین انتخاب این دوتا دست و پا میزدم .

 

نه معجزه شد نه هیچ چیز دیگه ای؛ اراده کردم از تختم تلو تلو خوران بیرون اومدم . بابایی رو صدا زدم . اومد . حرف زدیم . حس میکردم یه چیزی داره منو به دنیا دوباره وصل میکنه .  ریشه هام توی زمین محکم تر فرو می رفت . کم کم راه افتادم . یه کم غذای گرم بدون تهوع خوردم با چند تا خرما ...

 

تا الان که اینجا نشستم و دارم اینا رو می نویسم .

نمی گم به خودم افتخار میکنم . نمی گم آدم قوی هستم . فکر میکنم فقط کمی شانس آوردم . شانس دوباره زندگی کردن . احساس نوزادی رو دارم که دوباره متولد شده. کم حرف شدم . اینا رو هم در کمال پررویی اینجا نوشتم که جنون آنی م رو همیشه بیاد بیارم...

 

فقط گاهی هنوز به صاحب اون دستها فکر میکنم و عقوبتش ...

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
ابله

[بغل]

نیلوفرانه

[گریه] من چرا این حسو به تو دارم؟؟؟ چقد از خودم بدم اومد ادعای دوستی دارم اما از حالت خبر نداشتم[ناراحت] من جات بودم به قوی بودنم افتخار میکردم همین که آدم وایسه و شونه خالی نکنه آخره افتخاره [ماچ]