دلم ...

 

وسیع شدم ... اونقدری که سر و تهم رو نشناسم

سرم بکوبم به طاق و ته دلم خالی نشه از نبودن عزیزی که هیچ وقت نبود و بود ...

 

و حالا نیست

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید