فضای کوچک یک وجبی

درست میان قفسه سینه ت

کمی مایل به چپ

تنها جای دنیا

که نسبت به آن مالکیت قطعی دارم ...

 


/ 3 نظر / 21 بازدید
Mehran

یه سوال اونوقت چرا دلی که اینقدر مطئنی که مال خودته رو اسرار داری بشکونی؟ [دلشکسته]

Mehran

یعنی چی قرار نیست ؟ شما به فلسفه اگزیستانسیال اعتقاد داری؟ یعنی هرچی قسمت باشه همونه؟ به نظرم زیبایی زندگی به مبارزشه. و ایستادن در برابر جریان ها . تلاش برای چیزی که دوست داری. اگر دوستت دارن و برای بدست آوردنت تلاش میکنن تا کجا خودت رو عقب میکشی؟! . حاضری خودتو به دیگری بدی که اندازه اون دوستت نداره؟

Mehran

آره گاهی وقتا نمیشه گاهی خودمون کم میذاریم گاهی بقیه نمیذارن