دوست نداشتنی ِ عزیز !

راستش را بخواهی

دیگر دوستت ندارم

دیگر

هیچ کس را دوست ندارم

اینروزها ، آدمها برای من

تنها خاطرات متحرکی هستند

از روزهایی که دوستشان داشته ام ...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
کاوه

چطور یه دوست نداشتنی، عزیز میشه؟؟