متضاد ...

شعرهایم را که می خوانند

از نگاه کسانی که تو را نمی شناسند

شاعره ی لطیفی هستمُُ

از نگاه کسانی که میشناسنت

یک احمق !!!

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
قسطنطنیه

چب بگم !:)