4)

 

بعضی آدمها خیلی دورن

بعضی آدمها خیلی نزدیک

دنیای من ولی همیشه وارونه است

اونی که نزدیکه دور از من

اونی که دوره همیشه با منه

این روزا فاصله هم منو دست می اندازه

طوری که دیگه دور و نزدیکم رو گم کردم

 

 

 

 

فرشته جان!

فقط تو ماندی که همیشه نزدیک نزدیکی حتی روزهایی که از من دوری.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید