سکوت ...

 

 

 

 

دست های من خالی

دست های تو سردند

و سیلی را همیشه از آنی میخوریم

که به ظاهر بی آزارتر می آمد

 

چشمان من غمگین

چشمان تو تاریک

و چشم بندی ها را همیشه آنی میکند

که به ظاهر شریف تر می آمد

 

پرهای من بسته

پرهای تو انگار خسته

و راه آسمان را بروی هر دوی ما

آنی میبندد

که بیشتر آواز ِ پرواز برایمان میخواند

 

 

میبینی رفیق

دارم سکوت انگار هزار ساله ات را معنی میکنم

من هم

دارم کم کم

 به سکوت عادت میکنم ...

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
بیان

اتاق خوابشو عوض کردم/سقفو 4 فوت بالا بردم/همه چیزاشو برداشتم /(بهم ریختگی زندگیشو)/دیوارا رو سفید کردم/ارامش رویایی در اتاقش جا گذاشتم /سکوتی عطراگین در تخت فلزیه کوتاهش قرار دادم/با ملحفه ی سفید اطلس/ودر استانه ی در ایستادم/خوابش را تماشا کنم/جم شده بود و روی گردان از من !!

بیان

اتاق خوابشو عوض کردم/سقفو 4 فوت بالا بردم/همه چیزاشو برداشتم /(بهم ریختگی زندگیشو)/دیوارا رو سفید کردم/ارامش رویایی در اتاقش جا گذاشتم /سکوتی عطراگین در تخت فلزیه کوتاهش قرار دادم/با ملحفه ی سفید اطلس/ودر استانه ی در ایستادم/خوابش را تماشا کنم/جم شده بود و روی گردان از من !!