و بالاخره منم در رادیو شازده شنیده میشوم :دی ....

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-_QfV5J_gmZbQJ6KOtaML0qX1QdlkxwYhWkpQBVe3T05iT74c


رفیقم باش / جوجوگانه با تشکر خیلی خیلی زیاد ازدوست خوش ذوق و شازده ای و عزیزم

بخاطر تنظیم زیبا و خوشایندش

" امین پیامنی " گل

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساغر

و من بارها و بارها دارم گوش ِت میکنم.