امشب

 

فقط برای کثیف ترین آدم زندگیم چیز ننوشته بودم

 که خدا روشکر از تصدق سر رفیق ِ فروشنده ام  حاصل شد !!!‌ :ی

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید