سرما ...

سرما هیچ ربطی  به زمستان و برفش ندارد

سرما از درزهای پنجره هم نفوذ نمی کند

سرما

فقط

   از دل می آید

   از دلی که گرم نباشــد

      دلگرم که نباشـــــم ...

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
صهبای عشق

سلام فکر کنم یه بار دیگه به وبت اومدم هنوز هم روی حرفتون هستین که اون چند نفر تو وبتون نیان؟ مردن یا زن؟ به نظرم مرد باشن؛ چون زن ها از مردهایی که خیانت می بینن چنین تنفری نسبت بشون پیدا می کنن. به هر حال براتون آرزوی موفقیت دارم

راهب

فکر کنم پ نامردن درس حدس زدم؟[زبان][زبان]

راهب

بعله دوس میدارم [نیشخند]

راهب

شوما هرچی دوس داری بوگو ما کار خودمونا میکنیم[نیشخند]