7)

 

غریب شده ام

آنقدر که حتی

غم غربت یک مسافر غریبه نیز

ابرهای ساده دلتنگیم را

بر آسمان دل پهن میکند

کاش حالا که ابری شد

کمی هم ببارد ....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید