بی تو ، بی بهار

درسته !

این بهار  بی " تو " نشد

اما پرستوها هنوز

به صحن آسمان پرسه می زنند

و این برای دیوانگی های من ، کافیست ...

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
راهب

سلام دیونه[نیشخند]

راهب

[نیشخند][نیشخند] چطوری فضایی؟[زبان]