روسپی

 

روسپی ِ کوچک معصوم من

توی کلوب  ٣٧ تا کامنت خورد

خیلی ها بر سر جنازه اش

بر چیزی که بر سرش آمد

تحسین کردند و کف زدند

روسپی ِ کوچک من هنوز هم می تواند شهری را مدهوش و مست خودش کند

می تواند

بی تن فروشی رسوا باشد رسوایی راه بیاندازد ، سر و صدا کند

حتی همین پیکر بیجانش

با همین تقدس مریم گونه اش

هنوز هم معصومیتش را می بینند و باورش نمی کنند !!!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید