روزهای بی خیال (1)

گفتم : پرستوها هیچ وقت اهلی نمیشن !

گفتی : ولی تو خونه ی مــــــن یه پرستو لونه کرده ...لبخند

گفتم : بنظرت هیچ پرنده ای به زیبایی پرستوها هست ؟

گفتی : آره ... جوجه پرستوهاشون !

 

 

ولی

تو پرنده ها عقاب رو از همه بیشتر دوست داشتی

حالا کجایی که ببینی

چقــــــدر بلند پروازم

چقـــــــــــدر  تنهــا !!!!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید