مرا نام کوچک صدا بزن !!! ( فصل اول )

 

 

 

 

تو با پروانه هایت

زندگی می کنی

او با ستاره هایش

من با پرنده هایم

 

پرنده های پریدنی

پرنده های مسافر

 

                        می آیند و با حوصله در قلبم لانه میکنند

 

و فصل بعد

                 

                این منم که غریبانه مسیر پروازشان را نگاه میکنم

 

 

در آبادی من

چیزی جز چلچله

                          آشیانه نمی کند

 

در آسمانش

                           پرواز نمی کند

     

 

مرا به نام کوچکم

 

                            مرا به اصالتم

                                                    صدا بزن !!!

 

 

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
دارکوب

صدا کن مرا صدای تو خوب است ...