هر مرداب و گندآبی

زمانی

آب ِ جاری و روشن و روانی بوده

که یکروز به هر دلیل

تصمیم گرفته

کمی بیشتر صبر کند ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید