از من گفتن ...

 

روزهای کشدار تعطیلات و کسالت را با خواب

شب را با یک فنجان قهوه ی غلیظ

" تو " را هم با فراموشی

میشه ازش عبور کرد و گذشت

 

حالا هی دست دست کن

تا دستهات رو از یاد ببرم ...

 

حالا هی درست وقتی باید باشی

نباش ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید